Punchline

casus

Stichting Kip.Kiplekker
Kip.Kiplekker

Het begon met de opdracht om een naam, een logo en een huisstijl te bedenken voor een nieuw initiatief binnen de Pluimveesector. Een voorlichtingsproject met als doel de maatschappij te informeren over de Nederlandse pluimveehouderij. Objectieve voorlichting over aansprekende thema’s als milieu en platteland, voedselveiligheid, onderzoek, dierenwelzijn en controle om zo het maatschappelijk draagvlak voor de pluimveesector te verbeteren.

 

Met het vastleggen van de strategie en het opstellen van een plan van aanpak, creëerden wij de basis voor een jarenlange en herkenbare voorlichtingscampagne voor de pluimveesector. Voor het project bedachten wij niet alleen de naam ‘Kip.Kiplekker’ maar ook het daaruit voortkomende logodesign en de huisstijl.  Naast het logo zijn illustraties ontworpen die in combinatie met de kenmerkende kleuren blauw (lucht) en groen (platteland) voor attentiewaarde en herkenning zorgen. De verschillende huisstijlelementen (naam, logo, kleuren, illustraties, lettertypen) zijn vervolgens verder door ons uitgewerkt en hebben geleid tot een grote diversiteit aan middelen: folders, websites, beursmaterialen, banners, advertorials, give-aways, actiematerialen voor zichtstallen, een lespakket en film- en videoreportages over pluimveehouders.  

 

Op basis van een consistente strategie, een uniforme huisstijl en een heldere  positionering is er een overall en herkenbaar campagnebeeld gecreëerd dat met relatief weinig budgettaire middelen voor een maximaal effect heeft gezorgd. Meer op kipkiplekker.nl

Lees meer >>

Casus

Natuurlijk maken wij niet alleen graag reclame voor anderen, maar van tijd van tijd ook voor onszelf. Hier enkele successen uit ons portfolio.